σκατά kreikka > suomi

περιττώματα-p, κόπρανα-p, obscene σκατά-p

  1. uloste

σκατά sc=Grek

  1. kamu

σκατά-p

  1. diggari

σκατό, σκατά p ore common

  1. voi helvetti

σκατά-p

  1. fusku

σκατά! skatá

  1. puhua paskaa, jauhaa paskaa