σημειώνω kreikka > suomi

σημειώνω, παρατηρώ, προσέχω, αντιλαμβάνομαι

  1. huomio, havainto

σημειώνω, καταγράφω

  1. nuotti

επισημειώνω, σχολιάζω, υπομνηματίζω

  1. kosketin