σημείωση kreikka > suomi

σημείωση

  1. merkki

  2. huomio, kommentaari

σημείωση, παρατήρηση

  1. kosketin