σημείωμα kreikka > suomi

βιογραφικό σημείωμα

  1. ansioluettelo

  2. ansioluettelo

σημείωμα sc=Grek

  1. kirjelappu

σημείωμα

  1. majoittaa