σημαίνω kreikka > suomi

επισημαίνω, παρατηρώ

  1. nootti

σημαίνω, υποδηλώνω

  1. nuotti