σάλιο kreikasta suomeksi

σάλιο

  1. sylki, kuola

σίελος, σάλιο

  1. sylki