ρήγμα kreikka > suomi

χάσμα sc=Grek, ρήγμα sc=Grek, σχίσμα sc=Grek, διάσπαση sc=Grek

  1. kuilu

ρωγμή, ρήγμα, ράγισμα

  1. puolipullo, puolikas, pikkupullo