ράβδος kreikka > suomi

ράβδος υδροσκόπου sc=Grek

  1. taikavarpu

ράβδος, ραβδί

  1. sauva, salko, tanko

ράβδος, πλάκα, πλακίδιο, κομμάτι

  1. palkki, tanko

ράβδος

  1. palkki, tanko

ράβδος, πλάκα, πλακίδιο

  1. patukka gloss chocolate, candy, pala gloss soap, etc., harkko gloss metal, concrete

ράβδος

  1. lakimieskunta

  2. estää, tukkia, sulkea