πόλος kreikasta suomeksi

θέλγητρο sc=Grek, δέλεαρ sc=Grek, πόλος έλξης sc=Grek

  1. vetonumero, vetonaula, nähtävyys, vetovoimatekijä

πόλος sc=Grek

  1. sauvoa

  2. napa

πόλος

  1. lammikko, lätäkkö