πτώση kreikka > suomi

οργανική, οργανική πτώση

  1. instrumentaali

πτώση

  1. sijamuoto

αφαιρετική πτώση, αφαιρετική

  1. ulkoeronto, ablatiivi

τοπική, τοπική πτώση

  1. lokatiivi

δοτική πτώση

  1. datiivi

  2. datiivi

πτώση

  1. romahtaa, läsähtää, lysähtää, lyyhistyä

πλάγια πτώση

  1. objektiivinen

πτώση

  1. objektiivi

  2. pudotus