πρόθεση kreikka > suomi

πρόθεση, επιδίωξη, σκοπός

  1. tarkoitus

πρόθεση

  1. aikomus

πρόβλεψη, πρόθεση

  1. suunnittelu

πρόθεση

  1. aie