προσδιορίζω kreikka > suomi

προσδιορίζω prosdiorizo, συγκεκριμενοποιώ sygekrimenopyo

  1. (explicitly) määrittää, määritellä, eritellä; (in detail) tarkentaa, eritellä, spesifioida

μετατρέπω, προσδιορίζω

  1. muokata, muunnella, määrittää grammar

ορίζω, καθορίζω, προσδιορίζω

  1. määrätä, asettaa

  2. joukko