προηγούμενος kreikka > suomi

προηγούμενος, προηγουμένως

  1. aiemmin, kerran

προηγούμενος

  1. aiempi, aikaisempi

  2. ennakkotapaus

  3. ennakkotapaus

πρώην, προηγούμενος

  1. myöhäinen