πραγματικός kreikasta suomeksi

πραγματικός

  1. todellinen, tosiasia tosiasioihin perustua perustuva, tosiasiallinen

πραγματικός αριθμός

  1. reaaliluku

πραγματικός sc=Grek

  1. pragmaattinen

πραγματικός

  1. suoranainen

πραγματικός αριθμός

  1. todellinen, tosi

πραγματικός

  1. reaaliluku=real number reaali-, reaalinen

πραγματικός αριθμός

  1. omaisuudesta kiinteä