πράξη kreikasta suomeksi

πράξη

 1. teko, toimi

συμβόλαιο, συμβολαιογραφικός συμβολαιογραφική πράξη

 1. saavutus

πράξη

 1. asiakirja

 2. teko

 3. olemassaolo

 4. laki

 5. tekeminen

 6. näytellä

 7. toimia

 8. vaikuttaa

 9. teko

 10. olemassaolo

 11. näytös

 12. näytellä

 13. toimia

 14. toimia

 15. vaikuttaa

 16. pöytäkirja

 17. näytös

 18. tehdä, toimia

 19. näytellä

 20. toimia

 21. laki

 22. pöytäkirja

 23. näytös

 24. näytös

 25. tehdä, toimia

 26. laki

 27. näytös

 28. toimia

ενέργεια sc=Grek, πράξη sc=Grek

 1. toiminta