πολύ kreikka > suomi

κατά πολύ, μακράν sc=Grek

 1. ylivoimaisesti, selvästi

το πολύ

 1. enintään, korkeintaan, maksimissaan

χαίρω πολύ

 1. moni-

ευχαριστώ πολύ

 1. hyvää päivää

 2. paljon kiitoksia, kiitos paljon

sense uncountablyπολλά, senseountablyπολύ

 1. suurkiitos, suurkiitokset, paljon kiitoksia, kiitos paljon

πολύ

 1. paljon, hyvin paljon

πολύ, πόσο, τι

 1. sama

 2. miten, kuinka, millä tavalla, millä tavoin

 3. kuinka

πολύς

 1. kuinka, miten

πολύ

 1. kuinka, miten

πολύς

 1. pitkä, pitkäaikainen

πολύ

 1. kauan