πολίτευμα kreikasta suomeksi

πολίτευμα

  1. hallinto, hallintokoneisto