πνευστό όργανο kreikasta suomeksi

πνευστό όργανο

  1. puhallin, puhallinsoitin, puhallussoitin