πλαίσιο kreikka > suomi

πλαίσιο sc=Grek

 1. konteksti, asiayhteys, yhteys

συμφραζόμενα-p sc=Grek, πλαίσιο sc=Grek

 1. asiayhteys, yhteys

πλαίσιο sc=Grek

 1. kehikko

πλαίσιο sc=Grek, σκελετός sc=Grek

 1. viitekehys, kehikko

πλαίσιο

 1. kuva

πλαίσιο, περίβλημα, κάσα

 1. pakkaus

 2. tapaus

 3. kotelo, kuori

 4. tapaus

 5. tapaus

 6. vitriini

πλαίσιο

 1. tapaus

 2. vitriini

 3. sijamuodot p