πλίνθωμα kreikasta suomeksi

πλίνθωμα

  1. harkko, valuharkko