πλήκτρο kreikka > suomi

πλήκτρο

  1. selite, merkkienselite

  2. näppäin

πλήκτρο, νότα

  1. huomio, kommentaari