πλήγμα kreikasta suomeksi

τραύμα, πλήγμα, πλήγωμα

  1. loukkaus