πλέγμα kreikasta suomeksi

δομή, διάρθρωση, ιστός, πλέγμα

  1. heltta

ύφασμα sc=Grek, πλέγμα sc=Grek, ορμαθός sc=Grek

  1. rakentaminen

ιστός, πλέγμα, δίχτυ

  1. silkkiharso

σύμπλεγμα, πλέγμα

  1. pehmopaperi

  2. räpylä

  3. verkottua, verkostoitua

πλέγμα

  1. verkottua, verkostoitua

δίχτυ, πλέγμα, βρόγχος

  1. verkosto