περιστατικό kreikka > suomi

περιστατικό, κρούσμα

 1. tapaus, esimerkki

υπόθεση sc=Grek, περιστατικό sc=Grek

 1. tapaus

κρούσμα sc=Grek, περιστατικό sc=Grek

 1. sijamuodot p

υπόθεση sc=Grek, περιστατικό sc=Grek

 1. kotelo, kuori

κρούσμα sc=Grek, περιστατικό sc=Grek

 1. tutkia

υπόθεση sc=Grek, περιστατικό sc=Grek

 1. tapaus

κρούσμα sc=Grek, περιστατικό sc=Grek

 1. laukku, matkalaukku

υπόθεση sc=Grek, περιστατικό sc=Grek

 1. tapaus

κρούσμα sc=Grek, περιστατικό sc=Grek

 1. oikeustapaus

υπόθεση sc=Grek, περιστατικό sc=Grek

 1. vitriini

κρούσμα sc=Grek, περιστατικό sc=Grek

 1. pakata

υπόθεση sc=Grek, περιστατικό sc=Grek

 1. sijamuodot p

κρούσμα sc=Grek, περιστατικό sc=Grek

 1. laukku