περιοχή kreikka > suomi

περιφέρεια, περιοχή

  1. ala

  2. departementti

  3. ala

  4. departementti

περιοχή

  1. ala

περιοχή sc=Grek

  1. departementti

τόπος, θέση, περιοχή, τοποθεσία, μέρος, σημείο, χώρος

  1. government ministeriö; university osasto, yksikkö, laitos

  2. alue, piiri