πεθαίνω της πείνας kreikka > suomi

πεθαίνω της πείνας, ψοφάω της πείνας

  1. nääntyä