πεδίο τιμών kreikka > suomi

πεδίο τιμών

  1. laidun, laidunmaa