πεδίο δράσης kreikka > suomi

ακτίνα, σφαίρα, πεδίο δράσης

  1. ääniala