παρουσιάζω kreikasta suomeksi

εκθέτω, παρουσιάζω

  1. esitellä

παρουσιάζω, επιδεικνύω

  1. osoittaa

παρουσιάζω

  1. esittää todistuskappale

εμφανίζω sc=Grek, παρουσιάζω sc=Grek, δείχνω sc=Grek

  1. todistuskappale

  2. näyttö, monitori

παρουσιάζω

  1. paikalla, läsnä adverb

  2. paikalla, läsnä adverb

  3. paikalla, läsnä adverb

  4. asettaa, säätää

  5. ryhmä, piiri