παροτρύνω kreikasta suomeksi

παρακινώ sc=Grek, παροτρύνω sc=Grek

  1. stimuloida, yllyttää, ärsyttää

παρακινώ, συνιστώ, παροτρύνω

  1. rohkaista

παροτρύνω

  1. ajaa