παρατηρητής kreikasta suomeksi

παρατηρητής πουλιών

  1. lintuharrastaja, lintubongari, bongari

παρατηρητής, παρατηρήτρια

  1. tarkkailija, havainnoija

παρατηρητής

  1. vartiomies, tähystäjä