παρατηρήτρια kreikasta suomeksi

παρατηρητής, παρατηρήτρια

  1. tarkkailija, havainnoija