παρατήρηση kreikka > suomi

μομφή, επίπληξη, παρατήρηση

  1. soimaus, ankara kritiikki, haukkuminen

σχόλιο sc=Grek, παρατήρηση sc=Grek

  1. kommentti, huomautus, välihuomautus

σημείωση, παρατήρηση

  1. kosketin