παρασκευάζω kreikasta suomeksi

αναμιγνύω sc=Grek, μιγνύω sc=Grek, συνθέτω sc=Grek, παρασκευάζω sc=Grek

  1. yhdistää, liittää

  2. yhdistää, liittää

  3. yhdistää, liittää

μαγειρεύω, παρασκευάζω

  1. keittää, laittaa ruokaa, (arkikielinen) kokata, tehdä ruokaa

  2. keittää, laittaa ruokaa, (arkikielinen) kokata, tehdä ruokaa