παρακαλώ kreikasta suomeksi

παρακαλώ sc=Grek, κανένα πρόβλημα sc=Grek

  1. ilman muuta

παρακαλώ

  1. kutsua

παρακαλώ, ζητώ

  1. kysyä

παρακαλώ

  1. miellyttää