παλιατσαρία kreikasta suomeksi

παλιατσαρία

  1. roina, kama