παίρνω μέρος kreikasta suomeksi

μοιράζομαι sc=Grek, συνεργώ σε sc=Grek, παίρνω μέρος sc=Grek, παίρνω μερίδιο sc=Grek

  1. osallistua, ottaa osaa

  2. osallistua, ottaa osaa