παίκτης kreikka > suomi

παίκτης, παίκτρια

  1. pelaaja