πίσσα kreikasta suomeksi

πίσσα

  1. terva

  2. kivihiiliterva

  3. terva

πίσσα sc=Grek

  1. pizza, pitsa