πίκρα kreikasta suomeksi

πίκρα

  1. kitkeryys

πίκρα, χολή

  1. katkeruus

χολή, χόλιασμα, πίκρα

  1. äkämä