πάσσαλος kreikka > suomi

πάσσαλος, παλούκι

  1. purilaat p

  2. osuus

στύλος, πάσσαλος, κολώνα, δοκάρι

  1. panos