ουσιαστικός kreikasta suomeksi

ουσιαστικός, ουσιώδης

  1. olennainen, tärkeä, tarpeellinen

ουσιαστικός, ουσιώδης, στοιχειώδης

  1. olennainen, välttämätön, elintärkeä, oleellinen

ουσιαστικός

  1. todellinen