οργανική πτώση kreikka > suomi

οργανική, οργανική πτώση

  1. instrumentaali