ορίζω kreikka > suomi

ορίζω, καθορίζω, προσδιορίζω

  1. kasvaa, laajeta

  2. vakuuttunut