ομοιόμορφος kreikasta suomeksi

ομοιόμορφος

  1. yhdenmukainen

ομαλός, ομοιόμορφος

  1. Urho

  2. jopa, edes

  3. parillinen