ξαγκίστρωμα kreikka > suomi

ανάσπαση, ξαγκίστρωμα

  1. nostaa ankkuri