νυχτικός σκούφος kreikka > suomi

νυχτικός σκούφος sc=Grek

  1. yömyssy