νυφίτσα kreikasta suomeksi

νυφίτσα

  1. lumikko

κουνάβι, νυφίτσα

  1. fretti

νυφίτσα

  1. lumikko