ντουλάπι kreikasta suomeksi

εντοιχισμένο ντουλάπι sc=Grek

  1. kaappi separate, komero built-in

ντουλάπι sc=Grek

  1. kaappi, komero

ντουλάπι

  1. kaappi