μόνο kreikasta suomeksi

εκτός αν sc=Grek, παρά μόνο αν sc=Grek

  1. ellei, jollei

μοναδικός, μόνος

  1. ainoa, ainut

μόνο, μονάχα

  1. ainutlaatuinen

μόνο

  1. vain, ainoastaan

  2. edes, vain

αλλά, μόνο, εκτός

  1. vasta, juuri, vain

αλλά, μόνο

  1. mutta, jos, sillä ehdolla, että

μόνος

  1. mutta, paitsi että

μόνο, απλώς

  1. oikeudenmukainen, reilu